Historie hry Sudoku

Podle názvu by si nejeden z nás mohl myslet, že Sudoku pochází z Japonska, ale není tomu tak. Kořeny sudoku sahají do Švýcarska, kde v 18. století objevil matematik Leonardo Euler (1707 – 1783) princip, který pojmenoval latinské čtverce. Do jednotlivých čtverečků vpisoval různá písmena. Spekuluje se o tom, že latinské čtverce převzal z tzv. magických čtverců, které vznikly přibližně 1000 let před naším letopočtem. Magické čtverce byla stará čínská hra, která byla postavena na tom, že suma čísel v řádcích, sloupcích i čtvercích je shodná. Jádro dnešního Sudoku vzešlo ovšem z latinských čtverců.

Dalším z mezníků historie hry byl rok 1979, kdy Howard Garnes vymyslel číselnou obdobu hry s názvem Number Place. Američan stvořil tuto hru pro časopis Math Puzzles and Logic Problems, který vydávala společnost Dell.

V Japonsku vešla tato hra ve známost v roce 1984, a to díky časopisu Nikoli. Japonci nazvali hru súdži wa dokusin ni karigu, zkráceně Sudoku. Název Sudoku se tedy zrodil v roce 1986 a je registrovanou obchodní značkou.

Masivní šíření po celé Evropě vyvolala vlna nadšení ze Sudoku ve Velké Británii (r. 2004)

O rok později rostla sláva Sudoku díky televiznímu pořadu Sudoku Live. V soutěži se pravidelně utkávali hráči z různých geografických oblastí. V týmech byla zastoupena vždy jedna celebrita a každý z hráčů měl k dispozici přístroj pro vpisování čísel. Zajímavé na tomto pořadu bylo využití interaktivity diváků sedících doma u televizních obrazovek.

V současnosti si lidé oblíbili počítačové verze hry Sudoku a verze určené pro mobilní telefony. Prodávají se přenosné video hry do kapsy, playstation atd.

Sudoku se začalo pořádat v roce 2006 mistrovství světa. Česká republika se zapsala také do historie hry, a to díky Janě Tylové, která se stala vítězkou právě prvního ročníku mistrovství světa v Sudoku.