Jak luštit Sudoku

Sudoku je hra s lehkými pravidly, ale díky obrovskému množství kombinací čísel lze sestavit hry s různými stupni obtížnosti. Hra s lehčí obtížností lze vyřešit pomocí vpisování čísel do jednotlivých políček tabulky. U obtížnějších variant hry je nutno použít různé metody.

Jednou z těchto metod je vepsání několika vhodných variant do políček a následně jednotlivé varianty postupně vylučovat:

  • Metoda „skrytých dvojic“ – když jsou v řádku, v sloupci nebo v 3x3 čtverci dvě / tři / čtyři políčka s identickými vhodnými variantami, pak lze vyloučit ostatní možné varianty z těchto dvou / tří / čtyř polí.
  • Metoda „prostých dvojic“ – když jsou v dvou / třech / čtyřech políčkách v jednom řádku, sloupci nebo 3x3 čtverci dvě / tři / čtyři identické vhodné varianty, pak lze tyto varianty vyloučit z ostatních políček v daném řádku, sloupci nebo 3x3 čtverci.